دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

نماز اول وقت بخوان ,نمازت ,دوست ,نخودکی ,دوست دارم ,نخودکی فرمود ,اینکه دوست
بخوان ,نمازت ,دوست ,نخودکی ,دوست دارم ,نخودکی فرمود ,اینکه دوست

 

 

 جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی آمد و گفت سه قفل در زندگی ام وجود دارد و سه کلید از شما می خواهم.

 

- قفل اول اینست که دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باش

 

- قفل دوم اینکه دوست دارم کارم برکت داشته باشد.

 

- قفل سوم اینکه دوست دارم عاقبت بخیر شوم.

 

شیخ نخودکی فرمود:

 

برای قفل اول، نمازت را اول وقت بخوان.

 

برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان.

 

و برای قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان.

 

جوان عرض کرد: سه قفل با یک کلید؟؟!

شیخ نخودکی فرمود : نماز اول وقت شاه کلید است

بخوان ,نمازت ,دوست ,نخودکی ,دوست دارم ,نخودکی فرمود ,اینکه دوست

نماز اول وقتمنبع : نماز ستون دین استنماز اول وقت
برچسب ها : بخوان ,نمازت ,دوست ,نخودکی ,دوست دارم ,نخودکی فرمود ,اینکه دوست


مطالب مرتبط